Регламент

 

1. Съдържание на услугата

Kolivtoraraka.com е сайт собственост на GestionaleAuto.com ООД, италианска компания, специализирана в напредналите уеб маркетинг услуги, със седалище в Via Asiago 113 - Басано дел Грапа (VI) - Италия.

Чрез този сайт, GestionaleAuto.com Srl предоставя на потребителите (физически лица и / или дружества), една нова услуга, която им дава възможност да виждат онлайн реклами поставени от италиански търговци, които възнамеряват да извършат продажба на своите превозни средства директно на българския пазар. Освен това, услугата позволява на рекламодатели и заинтересовани потребители да се свържат един с друг с цел финализиране на продажбата.

2. Собственост на платформата

GestionaleAuto.com Srl е едноличен собственик на уеб платформата, чрез която се предоставят услугите, както и на всички присъщи права и следователно експлоатацията на самата платформа.

3. Приложение на условията

Тези Общи условия се прилагат към потребителите, които използват услугата за търсена на рекламите.

4. Условия за ползване на услугата

Използването на услугата ще се счита само по себе си за знак на приемане на тези общи условия. Използването на услугата е безплатно и дава възможност за свободно разглеждане на реклами.
Отношенията между потребителите на услуги, включително покупки, обмен на информация, получаване или заплащане на стоки или услуги, се извършват единствено между потребителите без намесата на GestionaleAuto.com ООД като част от сделката.

5. Отговорности на потребителя

Само и единствено потребителят е отговорен за всяко използване на Услугата и следователно е единственият гарант, отговорен за стоките предлагани чрез Услугите, както и за точността, пълнотата и законността на рекламите и собственото си поведение при контакт с други потребители, включително употребата на всякакви търговски марки. Потребителят гарантира наличността и / или собствеността на активите, упоменати в реклами.

6. Ограничения на отговорността

GestionaleAuto.com ООД не дава никакви гаранции за съдържанието, пълнотата и точността на публикуваните реклами, нито по отношение на публикуваните данни, както и по отношение на броя и качеството на резултатите, получени чрез Услугата.

7. Ограничения в предоставянето на услугата

GestionaleAuto.com си запазва правото да променя, спира или да прекрати цялостно или само част от Услугата без предизвестие, както и да променя нейния регламент. Освен това, не може да бъде подведен под отговорност за всяко неизпълнение на предоставяне на услуги по настоящия договор, поради неизправност на електронните средства за комуникация.

8. Юрисдикция, приложимо право и компетентност

Връзката между Kolivtoraraka.com и потребителите се уреждат чрез закона и италианската юрисдикция, според която дори и тези общи условия следва да бъдат тълкувани. Освен както е предвидено по закон неподлежащи на дерогиране, Съдът на Падуа ще има изключителната компетентност относно всеки възникнал спор и неговото разрешаване по отношение на тези Условия или отношения подлежащи на него.